ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκτύπωση

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων κάθε είδους και την υποβολή τους ηλεκτρονικά με την χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει το ΤΑΧ SYSTEM .

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία ή/ και αποτελέσματα, θα σας καθοδηγήσουμε στη σωστή σύνταξη των δηλώσεων σας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς υποβολή.