ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Εκτύπωση

Λογιστικά Βιβλίαdealer_19053_zoom

  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων Β,Γ κατηγορίας μηχανογραφικά & μέσω ιντερνετ.

Περισσότερα...

Οργάνωση Λογιστικών Γραφείων

  • Οργάνωση και επίβλεψη των λογιστικών γραφείων της επιχείρησής σας.

Περισσότερα...

Άλλες Εργασίες

  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού, αποτελεσμάτων. Διεξαγωγή ελεκτικών εργσιών. Σύνταξη εκθέσεων Δ.Σ., προσαρτημάτων.

Περισσότερα...