ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Εκτύπωση

careers10

Οι φοροτεχνικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

 • Σύνταξη - υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ.
 • Σύνταξη - υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων όλων των ειδών καθώς και φυσικών προσώπων (Ε1,Ε2,Ε3).
 • Σύνταξη - υποβολή Ε9 δήλωση ακινήτων.
 • Περισσότερα...

 • Έλεγχος ΕΤΑΚ.
 • Συστάσεις - Μετατροπές εταιρειών, συγχωνεύσεις.
 • Έναρξη - διακοπή - μεταβολή στοιχείων στη Δ.Ο.Υ.
 • Θεωρήσεις Βιβλίων & Στοιχείων.
 • Εξωτερικές Εργασίες - διεκπεραιώσεις υποθέσεων διοικητικών.
 • Έκδοση φορολογικών ασφαλιστικών ενημερωτήτων.
 • Περισσότερα...

 • Προσφυγές.
 • Περισσότερα...

 • Επιχορηγούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ.