ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εκτύπωση

lawyer1

Με την συμβολή ικανών συνεργατών αναλαμβάνουμε την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών κατά των   Δημοσίων Φορέων  (  Δ.Ο.Υ , ΙΚΑ , ΣΕΠΕ ) όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο .

Στις μέρες μας τέτοιου είδους περιστατικά πληθαίνουν, καθώς πολλές φορές η νομοθεσία δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη και οδηγεί σε παραβάσεις από αμέλεια.