ΧΡΗΣIΜΑ LINKS Εκτύπωση

links

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
http://www.gsis.gr/
ΙΚΑ
http://www.ika.gr/
Portal φορολογικού περιεχομένου
http://www.taxheaven.gr/
Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών
http://www.kep.gov.gr/
Γενική γραμματεία εμπορίου
http://www.gge.gr/
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων
http://www.taxisnet.gr/
Δήμος Θεσσαλονίκης
http://www.thessalonikicity.gr
Νομαρχία Θεσσαλονίκης
http://www.nath.gr
Συνήγορος του Πολίτη
http://www.synigoros.gr
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
http://www.dpa.gr
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
http://www.e-boss.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
http://www.oe-e.gr
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.veth.gov.gr
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.acsmi.gr
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.eeth.gr
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.eea.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.ebeth.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.acci.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
http://www.pefe.gr
FRANCHISE BUSINESS SERVICES (F.B.S.)
http://www.franchise.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FRANCHISE ΕΛΛΑΔΟΣ
http://www.franchising.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Σ.Θ.)
http://www.tradesupport.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.esathena.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.esathena.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (Π.Σ.Ε.)
http://www.pse.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Β.Ε.)
http://www.seve.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (Σ.Ε.Β.)
http://www.sev.org.gr
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
http://www.oaed.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
http://www.ypoian.gr